SOC

More

CTI

More

DOTO

More

Kritikus Infrastruktúra Védelem

“azonosítási eljárások lefolytatása”

More

Security systems

“kivitelezés, tervezés”

More

Bodyguard and property protection services

napi 24 órában

More

WAR GAME

Az internet alapú kommunikáció és adatküldés egyre nagyobb térnyerésével párhuzamosan a kiber fenyegetettségek száma és szofisztikáltsága is egyre növekvő tendenciát mutat. A legtöbb szervezet tisztában van azzal, hogy egy-egy kiber incidens mekkora károkat okozhat a vállalatnak és ezzel az ügyfeleknek és a befektetőknek egyaránt, de azt is el kell fogadni, hogy a magas szintű biztonság kialakítása nem véd meg minden incidenstől. Az, hogy ezek a támadások hogyan hathatnak a szervezet reputációjára és piaci pozíciójára nagyban függ attól, hogy a vállalat mennyire felkészült arra, hogy a bekövetkezett incidenst elemezze, kezelje és határozottan reagáljon rá.

(Cyber) War Game szolgáltatásunk éppen erre nyújt megoldást: segít felkészíteni a vállalatokat a kiber incidensek megfelelő és hatékony menedzselésére.

A legtöbb vállalatnál napi szinten történnek biztonsági indidensek és ezeket rutinosan kezelik a biztonsági szakemberek. Azonban vannak olyan esetek, amelyek jelentős üzleti krízishez vezethetnek. Sok esetben egy jól dokumentált intézkedési terv sem elég ahhoz, hogy a vállalat megfelelően fel legyen készülve. Ennek oka, hogy nap mint nap, újabb és újabb fenyegetettségek jelennek meg, amelyekre lehetetlen előre felállított forgatókönyveket készíteni.

A War Game szimulációkat már évtizedek óta alkalmazza a katonaság és a hírszerzés, amely során felkészítik a csapatokat arra, hogy milyen eseményekkel kell majd szembenézniük a bevetés során. Ezt a stratégiát eredményesen adoptálta a vállalati szektor is, így mára a War Game kezd elengedhetetlen elemévé válni a vállalatok védelmi arzenáljának.

A WAR GAME HÁROM FÁZISA

  • A workshopok során meghatározásra kerülnek az alapelvek, a konkrét koncepciók és a vizsgálat pontos célja. Ebben a fázisban történik a vállalat meglévő képességeinek, eszközeinek azonosítása: digital forensic képességek, Incident Response Team, SIEM (Security Information and Event Management) rendszerek, krízis menedzsment képességek, stb. és a hozzájuk társított – a ‘játékban’ betöltött – szerep meghatározása.
  • A következő fázisban megkezdődik maga a War Game a támadó csapatokkal egy mediátor koordinálásával, a korábban megszerzett információk és az első fázisban elvégzett vizsgálatok alapján elkészített forgatókönyv szerint. A ‘játék’ fél naptól akár egészen néhány napig is eltarthat – a vállalat körülményeitől függően.
  • Az utolsó fázisban a vállalat ‘játék’ alatti teljesítményének monitorozása és elemzése alapján egy teljesítményértékelésre kerül sor, részletesen kitérve a rendszerek, protokollok, forgatókönyvek, alkalmazottak hatékonyságára és a jövőbeni fejlődést szolgáló javaslatokra.