Vagyonvédelem

Az elmúlt évek tapasztalatai egyértelműen bebizonyították, hogy az élet és vagyonbiztonságot az állami rendvédelmi szervek teljes mértékben - és a hagyományos módszerekkel - már nem tudják biztosítani. Ahol a kialakult helyzet indokolttá teszi, a biztonság megteremtését magas színvonalon és speciálisan képzett biztonsági szakemberekre kell bízni, akiket a legmodernebb védelmi és biztonságtechnikai eszközökkel kell felszerelni azért, hogy munkájukat magas színvonalon tudják ellátni.

A mindennapokban felmerülő problémák megoldásában biztonsági szakembereink az alapfokú feladatoktól egészen a kiemelt védelmi feladatokig végre tudják hajtani a nemzetközi tapasztalatokon alapuló oktatási programok elméleti és gyakorlati anyagát, ezzel is növelve a megbízó élet- és vagyonbiztonságát.

A bűncselekmények megelőzésén illetve azok megszakításán túl feladatunknak tekintjük minden fajta káresemény megelőzését, megszüntetését, illetve az ilyen jellegű esemény bekövetkezése esetén a szükséges elsődleges kárenyhítési tevékenységek haladéktalan megkezdését, elvégzését.

  • Pénz- és érték kísérés - szállítás, igény esetén külföldre is
  • Objektum védelem: biztonsági és fegyveres biztonsági, kutyás biztonsági őrökkel
  • Porta-recepciósok idegen nyelvtudással
  • Kereskedelmi egységek és logisztikai központok felügyelete és védelme
  • Kaszinók védelme


Kiemelten fontosnak tartjuk a cégünknél feladatokat ellátó dolgozók munkavégzésének 24 órában történő ellenőrzését, ezért ennek hatékony megvalósítására különálló ellenőrzési csoportot működtetünk.