Prevenció és elhárítás

Problémás ügyek megelőzésében, rendezésében teljes diszkrécióval, szakszerű segítséget tudunk nyújtani magánjellegű, üzleti- gazdasági, polgári és büntetőügyekben.

Adósok pontos tartózkodási helyének megállapítása belföldön és külföldön.
 

  • Környezettanulmány készítése
  • Értékszállító járművek személyzetének megbízás alapján történő rejtett megfigyelése, az értékszállítás szabályai betartásának ellenőrzése
  • Preventív célzattal értékszállítások útvonalainak megtervezése, ellenőrzése
  • Biztosítási ügyek, káresemények körülményeinek vizsgálata
  • Megtörtént események kivizsgálása, későbbi hatósági eljárások anyagainak beszerzése, beadvány előkészítése, elkészítése.
  • Eltűnt vagy bujkáló személyek felkutatása belföldön és külföldön