Magas kockázatú objektumok

Azokat az objektumokat és létesítményeket, amelyek a társadalom zavartalan életminőségét, biztonságát, közvetve vagy közvetlenül befolyásolják, magas kockázatú objektumoknak nevezzük. Ha ezek a rendszerek, vagy más fontos infrastruktúrák átfogó mértékben kiesnek akár csak rövid időre is, annak súlyos következményei lehetnek.

Cégünk feltárja az adott létesítményre vonatkozó fenyegetéseket, veszélyeket, a kapott eredményt analizálja, majd ezt követően javaslatokat dolgoz ki a fent említett tényezők csökkentésére, illetve kizárására, valamint a védelmi képességek magasabb szintre emelésére.

Az ilyen létesítmények, objektumok, biztonsági terveinek felülvizsgálata szakszerű, következetes és felelősségteljes gondolkodást megkövetelő feladat. Természeti jelenségekkel, balesetekkel, terrortámadásokkal és egyéb bűncselekményekkel szemben csökkenteni kell az adott létesítmény sérülékenységét, mely fontos társadalmi érdek.

Ebben a feladatban az EU országai, köztük Magyarország is egyre nagyobb részt vállal fel.