IT védelem

Napjainkban a megszerzett, előállított információ és adatbázis érték! Adataink, cégünk  informatikai rendszereinek védelme egyre fontosabb szerepet játszik a mindennapi életben. Az  IT rendszereket számos külső és belső veszélyforrás fenyegeti. Különböző hacker támadások, vírusok, adathalászat  valamint a cég IT biztonsági hiányosságaiból származó illetéktelen személyes hozzáférések, adatlopások, melyek bizalmas, értékes adataink megszerzésére irányulnak.

Csökkenthetjük ezek esélyét a megfelelő IT védelmi eszközök, eljárások  használatával, az információ-biztonság és adatkezelés szabályainak kialakításával és betartásával. A cél természetesen  a tökéletesen védett rendszer, azonban a folyamatos fejlődés miatt ez nehezen valósítható meg, ezért szükséges a védelmi eszközök folyamatos szinten tartása és amennyiben szükséges, fejlesztése.

Az IT ágazat védelmére, szinten tartására és folyamatos ellenőrzésére több elfogadott módszer és eljárás lett kialakítva.       

Két fő csoportja van:

  • eszköz oldali védelem (infrastrukturális) ide tartozik a számítógép hálózat kialakítása, tűzfalak, szoftverek védelme, vírusvédelem
  • adatkezelési utasítások, biztonsági szabályzatok.

A szabályozási eljárás mellett az informatikai biztonságot megfelelő hardware és software összhanggal kell biztosítani. A felhasználás igényeihez optimálisan kialakított rendszer már önmagában jelentős biztonság, de ezt még növelni lehet vírusvédelemmel, tűzfallal és adattitkosítási eljárásokkal mind az adatáramlási, mind az adattárolási fázisban. Jelentős előrelépések történtek a kezelő belépésének azonosításában is.

Cégünk széleskörű tapasztalattal rendelkezik az informatikai rendszerek eszköz oldali megbízhatóságának megítéléséhez, mely rendszerek kiszolgálhatnak üzleti, pénzügyi, energetikai tevékenységeket, folyamatokat, de kritikus infrastruktúrák alapvető védelmét is biztosíthatják.

Ezekben az esetekben nemzetközileg is elfogadott módszerekkel felmérjük a rendszerhatékonyságot és a védelmi szintet, valamint javaslatot teszünk azok célirányos fejlesztésére.

A fentiek alapján cégünk segítségével a felhasználó, a biztonsági szabályzatok és a rendszer fejlesztés együttes alkalmazásával optimális megbízhatósággal üzemeltetheti IT rendszerét.