Biztonsági protokoll

A jól kidolgozott biztonsági protokoll összhangban működteti, összehangoltságot és átjárást tesz lehetővé az egyes területek között, melyek lehetnek: személyzet feladatkörei, biztonságtechnikai rendszer vagy rendszerek, technológiai biztonság vagy tűzbiztonság és vállalatonként egyéb fontos területek. Munkánk során a megbízó igényét vállalati érdekeit szem előtt tartva vizsgáljuk, hogy a már meglévő biztonsági protokoll milyen koncepció által lett kidolgozva, illetve a mindennapokba illesztve valamint, hogy megfelelnek-e a vállalat aktuális igényeihez.

A biztonsági protokoll fogja össze ,irányítja és hangolja azon műveleteket, amelyeket a terület vagy a területen található biztonsági rendszerek érdekében dolgoztak ki. Ez védelmi szempontból legalább annyira fontos, mint ahogy a cégeknek a nyereséges működése és annak jól átlátható irányítása. Ahogy a cégek életében a legoptimálisabb irányításához szükséges a jól összehangolt részfolyamatok összefogása, úgy a biztonsági protokollnak kell garantálni a részegységek összefogását annak egészként történő biztonságos, hatékony működését.

A meglévő biztonsági protokoll által összefogott területeket végig járjuk, analizáljuk, ellenőrizzük és teszteljük és az így kapott eredményre alapozva nyújtunk segítséget és tanácsadást az új biztonsági rendszer kidolgozásához vagy a meg lévő tovább fejlesztéséhez.

A biztonsági protokoll lényege, hogy a lehető leghatékonyabb módon illessze össze a különböző biztonsági területeket és hozzájuk tartozó tevékenységeket. Ebbe beletartozik az üzleti vagy technológia titokvédelem, vagy vállalaton belüli IT védelem.